Запрошення до участі у ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «РЕФОРМА ОСВІТИ В УКРАЇНІ. ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ» (Київ, 15 жовтня 2020)

 

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі

ІІ Міжнародної науково-практичної конференції

«РЕФОРМА ОСВІТИ В УКРАЇНІ.

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»,

яка відбудеться 15 жовтня 2020 року

у ДНУ «Інститут освітньої аналітики» (м. Київ, Україна)

 

Метою конференції є обмін знаннями та досвідом, наукова дискусія щодо пошуку рішень з актуальних проблем розвитку освіти і науки в Україні, розвитку перспективних інформаційно-комунікаційних технологій для забезпечення науково-освітньої діяльності.

Форма участі ‒ заочна (дистанційна).

Публікація тез доповідей в електронному вигляді та отримання сертифікату про участь у конференції – безкоштовно.

 

Тематика конференції:

Секція 1. Управління освітою

Секція 2. Фінансово-економічні аспекти освіти

Секція 3. Розвиток інформаційних освітніх технологій

Секція 4. Інклюзивна освіта

Секція 5. Загальна середня освіта

Секція 6. Професійна освіта

Секція 7. Вища освіта

Секція 8. Освіта дорослих

Секція 9. Міжнародний освітній простір

 

Умови участі у конференції:

Для участі у конференції необхідно до 15 жовтня 2020 року надіслати на електронну адресу оргкомітету (editor.educationalanalytics@gmail.com) тези доповіді в електронному вигляді, а також заповнити заявку учасника (форма додається). Назви файлів мають бути підписані відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції (наприклад, Прізвище І.П._тези, Прізвище І.П._заявка).

Вимоги до оформлення тез доповідей:

Тези доповідей подаються  українською або англійською мовою, обсяг повинен становити не більше 5 сторінок формату А4, набраних у редакторі MS Word шрифтом «Times New Roman», кеглем 14, через 1,5 інтервалу, усі поля – по 2 см. У тексті всі статистичні дані, таблиці, рисунки мають бути підкріплені наведеними у квадратних дужках посиланнями на номери джерел зі списку літератури із зазначенням сторінок, на які посилається автор.

Послідовність розміщення матеріалів у тезах доповіді: по центру – назва секції конференції (шрифт – курсив); у правому верхньому куті – прізвище та ініціали автора (шрифт – напівжирний); посада, місце роботи або навчальний заклад (шрифт – курсив); назва статті (прописні літери, шрифт – напівжирний); текст тез; список використаних джерел у порядку згадування в тексті. Оргкомітет Конференції залишає за собою право відхиляти матеріали, що не відповідають вимогам або тематиці конференції. Тези доповідей додатково не редагуються, автор несе відповідальність за зміст та оформлення матеріалів.

Збірник тез доповідей та сертифікати в електронному вигляді будуть надіслані на електронні адреси авторів. Також матеріали конференції будуть розміщенні на вебсторінці ДНУ «Інститут освітньої аналітики» у рубриці «Матеріали комунікаційних заходів». Окремі доповіді за бажанням авторів можуть бути надруковані, після доопрацювання, в  журналі «Освітня аналітика України».

 

За додатковою інформацією звертатись до оргкомітету конференції:

ДНУ «Інститут освітньої аналітики»

Адреса: 04053, Україна, м. Київ, вул. Володимира Винниченка, 5

Електронна пошта конференції: editor.educationalanalytics@gmail.com

Тел. відповідальної особи: (096) 626-10-25 (Пронь Наталія Богданівна)

Інформаційне повідомлення про конференцію українською та англійською мовами.

 

P.S. Просимо звернути увагу, що у зв’язку з пандемією Covid-19 у програмі конференції можливі зміни.

 

Бажаємо всім учасникам конференції успіхів та маємо надію на співпрацю!