Монографія

Аналіз стану та основні підходи з оцінювання якості надання освітніх послуг закладами вищої освіти України

 

У монографії висвітлено результати дослідження проблем забезпечення якості вищої освіти в Україні, серед яких: аналіз ринку послуг вищої освіти для іноземних студентів в Україні та країнах – її головних конкурентах; вивчення основних підходів з оцінювання якості надання освітніх послуг вітчизняними ЗВО з урахуванням європейського досвіду; особливості методологічних підходів до оцінки кадрових потреб ринку праці України у фахівцях із вищою освітою; характеристика пропозиції та попиту на педагогічні кадри на вітчизняному офіційному ринку праці.

Наукове видання орієнтоване на широке коло читачів, освітніх управлінців різних рівнів, керівників закладів вищої освіти, науковців, студентів, аспірантів, дослідників проблем вищої школи України.

 

Аналіз стану та основні підходи з оцінювання якості надання освітніх послуг закладами вищої освіти України : монографія / за ред. С. Л. Лондара ; ДНУ «Інститут освітньої аналітики». Київ, 2021. 160 с.