Iнформаційно-аналітичні матеріали «Дослідження щодо впровадження реформи НУШ у пілотних закладах освіти (базова школа)»

 

В інформаційно-аналітичних матеріалах представлені результати моніторингового дослідження щодо впровадження реформи НУШ у пілотних закладах освіти (базова школа), що спрямоване на відстеження особливостей нових навчальних підходів в 5-х пілотних класах базової школи, учасників експерименту з упровадження НУШ, у контексті формування навчально-методичного забезпечення і є складовою реалізації освітнього всеукраїнського проєкту «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення для закладів ЗСО в умовах реалізації Державного стандарту базової середньої освіти». Дослідження проводилося ДНУ «Інститут освітньої аналітики» у формі онлайн-анкетування за допомогою сервісу Google Forms в травні-червні 2022 р. у період дії воєнного стану в Україні, у ньому взяли участь 843 учителі (34,7 % від запланованої кількості респондентів) з 87 пілотних закладів загальної середньої освіти. З метою дотримання структури генеральної сукупності до респондентів, що взяли участь в опитуванні, було застосовано систему вагових коефіцієнтів, розрахованих відповідно до регіонального розрізу. Результати дослідження представлені у інформаційно-аналітичних матеріалах за такими тематичними блоками: навчально-методичне забезпечення пілоту, забезпечення освітнього процесу в пілотних класах, організація освітнього процесу та потреби вчителів в умовах воєнного стану, пропозиції вчителів щодо формування Типового переліку засобів навчання та обладнання для кабінету. За результатами дослідження з’ясовано, що навчальні матеріали для ІІ семестру отримали в повному обсязі до запровадження воєнного стану в Україні загалом 83,2 % від кількості опитаних учителів; 52,3 % учителів використовують підручник і в електронному, і в друкованому вигляді, а 29,7% – лише в електронному; 47,7 % респондентів зазначили, що завдання в підручниках й посібниках, якими вони користуються в класах, повністю відповідають очікуваним результатам, визначеним у навчальних програмах; 91,1 % опитаних здійснювали освітній процес лише з використанням технологій дистанційного навчання. Також близько 40 % респондентів відчувають гостру потребу в доступі до безперебійного Інтернету, водночас третина учителів зазначила, що для організації освітнього процесу в пілотних класах їм усього вистачає. Окрім цього, 30 % педагогів бракує доступу до електронних ресурсів із дидактичними матеріалами для учнів, кожен четвертий анкетований відчуває потребу в комп’ютері/планшеті. Майже дві третини (62,4 %) респондентів отримують усю підтримку, найбільш необхідну для організації освітнього процесу в пілотних класах в умовах воєнного стану. Водночас 15,8 % учителів потребують методичної підтримки МОН й інших урядових і нерядових установ, а 15 % педагогів – психологічної підтримки