Лондар Сергій Леонідович

Директор

 

Науковий ступінь: доктор економічних наук (2002)

Вчене звання:професор кафедри банківської справи (2005)

Освіта: вища, закінчив фізичний (радіофізика і електроніка, 1979) та економічний (фінанси і кредит, 1999) факультет Львівского державного (національного) університету ім. Івана Франка. 2002: Захищена дисертація та здобуття наукового ступеня доктора наук “Моделі прийняття рішень з вдосконалення податкової політики в умовах ринкової трансформації економіки України”.

Досвід роботи:

 • 1979-1996 – старший лаборант, інженер НДС, аспірант, асистент, доцент Львівського державного (національного) університету імені Івана Франка.
 • 1996-2002 – завідувач науково-методичного відділу, проректор з наукової роботи Львівського державного фінансово-економічного інституту Міністерства фінансів України.
 • 2002-2003 – заступник начальника Управління зведеного аналізу виконання бюджету Міністерства фінансів України.
 • 2003-2004 – завідувач кафедри банківської справи Європейського університету.
 • 2004-2005 – проректор з навчально-організаційної роботи, завідувач кафедри фінансів Українського державного університету економіки і фінансів,
 • 2005-2007 – ректор Українського державного університету економіки і фінансів.
 • 2008-2016 – віце-президент ДННУ «Академія фінансового управління» Міністерства фінансів України.
 • 2017 – директор ДНУ «Інституту освітньої аналітики»; радник Міністра освіти і науки України.

Наукові інтереси: дослідження державних фінансів, економіко-математичне моделювання у сфері державних фінансів, механізми фінансування освіти і науки.

Входить до складу редакційних колегій журналів «Наукові праці НДФІ» та «Фінанси України». Входить до складу робочих груп при Комітеті Верховної Ради України з питань науки і освіти.

Взяв активну участь, як помічник народного депутата, у розробленні Закону України «Про вищу освіту».

Експерт з питань управління державним боргом при Міністерстві фінансів України.

Кількість наукових праць – понад 100 наукових і навчально-методичних праць, у т.ч. 17 монографій та навчальних посібників.

Під керівництвом проф. Лондара С.Л. захищено 2 докторські та 6 кандидатських дисертацій.

Денисюк Оксана Яківна
Перший заступник директора

Освіта: вища, закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
факультет філології (1983 рік)
Досвід роботи:

 • 1983-2006 – працювала учителем української мови і літератури, заступником директора з
  виховної роботи у закладах загальної середньої освіти м. Києва. Учитель вищої категорії,
  старший учитель, учитель-методист.
 • 2006-2007 – працювала в Українському центрі оцінювання якості освіти начальником відділу
  зв’язків з громадськістю.
 • 2007-2015 – працювала у Центрі моніторингу столичної освіти (у 2012 перейменовано у
  Центр науково-освітніх інновацій і моніторингу) заступником директора, з 2010 –
  директором.
 • 2015 – 2017 – директор Інституту освітньої аналітики, з 2017 – перший заступник директора.
  Наукові інтереси: становлення і розвиток системи моніторингу в освіті України, організація
  і проведення моніторингових кількісних і якісних досліджень діяльності і стану освітньої
  системи. Застосування наративного аналізу у якісних дослідженнях. Міжнародні порівняльні
  дослідження. Загалом організовано і проведено понад 50 педагогічних, соціально-
  педагогічних, психолого-педагогічних досліджень.

Робота в проектах: шведсько-український проект «Підтримка децентралізації в Україні»,
проект Світового банку «Зміцнення науково обґрунтованої розробки державної політики на
основі освітньої статистики та аналітики», чесько-український проект «Підтримка розвитку
освіти в Україні».
Кількість наукових статей – 11.

Кузнєцов Костянтин Володимирович

Заступник директора

 

Науковий ступінь: кандидат наук з державного управління (2006)

Спеціальне звання:державний радник податкової служби 3 рангу

Освіта: вища, закінчив Київський Національний торговельно-економічний університет (1991-1995), магістратуру (денна форма) Національної академії державного управління при Президентові України (1997-1998), аспірантуру (денна форма) Національної академії державного управління при Президентові України (2003-2006).

Досвід роботи:

 • 1981–1990 – служба у Збройних Силах;
 • 1994–1997 – податковий інспектор, головний державний податковий ревізор-інспектор ДПА України;
 • 1998–2003 – начальник відділу, заступник начальника управління міжнародних зв’язків ДПА України;
 • 2007-2008 – експерт економічних програм Центру Разумкова;
 • 2009-2010 – заступник начальника управління міжнародних зв’язків, європейської та євроатлантичної інтеграції Держкомтелерадіо України;
 • 2010-2016 – помічник міністра фінансів України, начальник відділу стратегії управління державним боргом Департаменту боргової та міжнародної фінансової політики Міністерства фінансів України;
 • 2016-2017 – Завідувач Центру впровадження результатів фінансово-економічних досліджень Державної навчально-наукової установи «Академія фінансового управління»;
 • 2017 – заступник директора Державної наукової установи «Інститут освітньої аналітики».

Наукові інтереси: дослідження у сфері міжнародного оподаткування, державного боргу, фінансування освіти і науки.

Литвинчук Андрій Олександрович

Заступник директора

 

Науковий ступінь: кандидат економічних наук (2015)

Освіта: Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі (2006 – 2011), спеціальність “Фінанси» (денна форма), закінчив магістратуру з червоним дипломом. Нагороджений академічною стипендією Кабінету Міністрів України; у грудні 2011 року закінчив курс дистанційного навчання Віртуального університету Міністерства фінансів України зі знань Стандарту МФУ 75.1-00013480- 29.12:2010 «Управління інноваційними проектами та програмами. Методологія»; закінчив навчання в НТУУ «КПІ» (2014), кваліфікація спеціаліста по напрямку «Право» (навчався заочно); закінчив аспірантуру ДДНУ «Академія фінансового управління» Міністерства фінансів України (2015) і захистив кандидатську дисертацію «Ресурсно-екологічне оподаткування як фактор сталого розвитку України».

Досвід роботи:

 • 2007-2008 – Банк Ренесанс Капітал Київ. Спеціаліст кредитного аналізу відділу нецільових продаж операційного департаменту (виграв конкурс як найефективніший аналітик кварталу).
 • 2011-2017 – молодший науковий співробітник, науковий співробітник, старший науковий співробітник Державної навчально-наукової установи «Академія фінансового управління» Міністерства фінансів України. Брав участь в розробці НДР «Моделі прийняття рішень при формуванні податкової політики в Україні», «Середньострокове прогнозування доходів зведеного бюджету України» для Міністерства фінансів України. Мав пряме відношення до Віртуального університету Міністерства фінансів України
 • (2011-2013) та Центру розвитку компетенції працівників фінансової сфери ДННУ «АФУ» МФУ, де відповідав, серед іншого, за визначення відповідності кваліфікації працівників займаним ними посадам.
 • 2017 – заступник директора Державної наукової установи «Інститут освітньої аналітики».

Наукові інтереси: економетричне моделювання і прогнозування, інформаційні системи, статистичний аналіз, управління інноваційними проектами і програмами, механізми фінансування освіти і науки.