Відомості про матеріальну базу денних загальноосвітніх навчальних закладів Міністерства освіти і науки України, інших міністерств і відомств та приватних закладів (2015/2016 та 2016/2017 н.р.)

 

 

Про чисельність і склад педагогічних працівників денних загальноосвітніх навчальних закладів Міністерства освіти і науки України, інших міністерств і відомств та приватних закладів (2015/2016 та 2016/2017 н.р.)

 

 

Відомості про мови навчання та вивчення мови як предмет у денних загальноосвітніх навчальних закладах Міністерства освіти і науки України, інших міністерств і відомств та приватних закладах (2015/2016 та 2016/2017 н.р.)

 

 

Загальноосвітні навчальні заклади Міністерства освіти і науки України, інших міністерств і відомств та приватні заклади (2015/2016 та 2016/2017 н.р.)

 

 

Позашкільні навчальні заклади Міністерства освіти і науки України (станом на 01.01.2016 та 01.01.2017)
Заклади загальної середньої освіти Міністерства освіти і науки України, інших міністерств і відомств та приватні заклади (2016/2017 н. р.)
Санаторні та спеціальні заклади загальної середньої освіти державної і комунальної форм власності Міністерства освіти і науки України та приватної форми власності (2016/2017 н.р.)
Відомості про профільне навчання і поглиблене вивчення предметів у денних закладах загальної середньої освіти Міністерства освіти і науки України, інших міністерств і відомств та приватних закладах (без спеціальних ЗЗСО) (2016/2017 н. р.)
Про чисельність і склад педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти Міністерства освіти і науки України, інших міністерств і відомств та приватних закладів (2016/2017 н. р.)
Відомості про матеріальну базу та використання сучасних інформаційних технологій в денних закладах загальної середньої освіти Міністерства освіти і науки, інших міністерств і відомств та приватних закладах (2016/2017 н. р.)
Відомості про мови навчання та вивчення мови як предмета у закладах загальної середньої освіти (без спеціальних шкіл (шкіл-інтернатів)) Міністерства освіти і науки України, інших міністерств та приватних закладах (2016/2017 н. р.)
Відомості про позашкільні навчальні заклади (станом на 01.01.2017 р.)
Відомості про групування закладів загальної середньої освіти за кількістю класів і учнів та наповнюваність класів учнями в ЗЗСО (без спеціальних ЗЗСО) Міністерства освіти і науки України, інших міністерств і відомств та приватних закладах (2016/2017 н. р.)
Дитячі будинки, загальноосвітні школи-інтернати (спеціальні загальноосвітні школи – інтернати) для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (станом на 1 січня 2017 року)