РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ

керівників закладів дошкільної освіти, вихователів та батьків, діти яких відвідують заклади дошкільної освіти, щодо підходів та забезпечення організації дистанційного навчання в період карантинних обмежень та готовності до організації освітнього процесу в закладах освіти в умовах пандемії COVID-19 (липень 2020)

Виклики, які сьогодні постали перед системою освіти України через пандемію COVID-19, вимагають оперативного прийняття обґрунтованих управлінських рішень на основі доказових даних. Міністерство освіти і науки України спільно з Дитячим Фондом ООН (ЮНІСЕФ) в Україні ініціювали дослідження, метою якого є отримання інформації про впливу спалаху COVID-19 на організацію освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти (далі – ЗЗСО) та закладах дошкільної освіти України (далі- ЗДО), вивчення основних потреб та аналізу готовності закладів до організації навчання в умовах пандемії.

Інформаційною базою дослідження стало опитування керівників, вихователів, батьків, діти яких відвідують ЗДО, яке відбулося з використанням можливостей інформаційно-телекомунікаційної системи «Державна інформаційна система освіти» (далі – ITC «ДІСО») ДНУ «Інститут освітньої аналітики» та Google Forms на початку липня 2020 р. В рамках дослідження було здійснено:

1) опитування керівників закладів дошкільної освіти щодо готовності до відновлення роботи в умовах COVID-19 (респонденти – 9790 керівників ЗДО (66,2% від загальної кількості ЗДО) з них: сільські садочки – 46%, міські – 54%);

2) опитування вихователів закладів дошкільної освіти щодо готовності закладів до відновлення роботи в умовах COVID-19 (В рамках репрезентативної вибірки було опитано 2152 респондентів. Загальна кількість респондентів (після зважування) становила 91 174 вихователів закладів дошкільної освіти, з них: у сільській місцевості – 24,8%, у міській – 75,2%);

3) опитування батьків, діти яких відвідують заклади дошкільної освіти, щодо готовності закладів до відновлення роботи в умовах COVID-19 (В рамках репрезентативної вибірки було опитано 8404 респондентів. Загальна кількість респондентів (після зважування) становила 1 212 075 батьків, діти яких навчаються в закладах дошкільної освіти, з них: у сільській місцевості – 23,9%, у міській – 76,1%).

Нижче наведено посилання на зведені результати опитування в розрізі анкет респондентів та масиви даних в розрізі регіонів України та типу місцевості: