Опубліковано інформаційно-статистичні матеріали за результатами діяльності у 2016/2017 н. р.

Інститутом освітньої аналітики підготовлено та опубліковано Інформаційно-статистичні матеріали за результатами діяльності у 2016/2017 н.р. під назвою «ОСВІТА В УКРАЇНІ (дошкільна, загальна середня, позашкільна)».

 

Представлені дані наводяться за статистичною інформацією Державної служби статистики України, Міністерства освіти і науки України, Інституту освітньої аналітики, Інституту модернізації змісту освіти, Українського центру оцінювання якості освіти.

 

Інформація з 2014 по 2017 роки подана без даних тимчасово окупованих
територій АР Крим, м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції на територіях Донецької та Луганської областей.

 

Зміст інформаційно-статистичних матеріалів:
1. Загальні відомості.
2. Фінансування освіти.
3. Дошкільна освіта.
4. Загальна середня освіта:
– Мережа і наповнюваність загальноосвітніх навчальних закладів;
– Якість освіти;
– Інклюзивна і спеціальна освіта;
– Навчальне середовище й організація процесу навчання;
–  Людські ресурси;
– Опорні школи.
5. Позашкільна освіта.
6. Психологічна служба.
7. Мова виховання, навчання та вивчення.
8. Видання, придбання та доставка підручників і посібників для учнів
загальноосвітніх навчальних закладів за кошти державного бюджету.