матеріали

Аналітична довідка “Функціонування опорних шкіл (за результатами опитування директорів опорних шкіл)”

20.09.2017

В умовах децентралізації одним із пріоритетів реформування загальної середньої освіти є створення опорних шкіл. Мета дослідження полягає у фіксації стану функціонування та аналіз розвитку опорних закладів у сільській місцевості на початковому етапі формування їхньої мережі.

Аналітична довідка “Стан природничо-математичної освіти, матеріально-технічне забезпечення (статистичні дані, аналітичні матеріали за 2016/2017 н. р., 2017/2018 н.р. станом на 18.09.2017 р.)”

10.09.2017

Наведено статистичні дані щодо кількості учнів, які навчаються за природничо-математичним напрямом та поглиблено вивчають предмети природничо-математичного циклу. Дано пропозиції щодо покращення якості шкільної природничо-математичної освіти.

ОСВІТА В УКРАЇНІ (дошкільна, загальна середня, позашкільна). Інформаційно-статистичні матеріали за результатами діяльності у 2016/2017 н. р.

12.08.2017

Наведено статистичну інформацію щодо: фінансування освіти; кількості навчальних закладів та дітей у них за рівнями освіти; фахівців психологічної служби; мови навчання та виховання.

Аналітична довідка “Наповнюваність 1-х класів загальноосвітніх навчальних закладів (2016/17 н/р)”

16.06.2017

Графічно зображено середню наповнюваність 1-х класів ЗНЗ в розрізі регіонів, за типами місцевості та по Україні в цілому. Проаналізовано розподіл ЗНЗ за середньою наповнюваністю у 1-х класах.

«Функціонування опорних шкіл за результатами опитування директорів опорних шкіл»

25.04.2017

Наведено структуру та організацію опорних шкіл, висвітлено питання кадрового та матеріально-технічного забезпечення. Представлена інклюзивна освіта в опорних школах.

«Загальноосвітні навчальні заклади Міністерства освіти і науки України, інших міністерств і відомств та приватні заклади (2015/2016 та 2016/2017 н.р.)»

22.04.2017

Узагальнено дані про розподіл та віковий склад учнів, кількість загальноосвітніх навчальних закладів. Наведено відомості про гуртки та секції, організовані ЗНЗ.

«Відомості про мови навчання та вивчення мови як предмет у денних загальноосвітніх навчальних закладах Міністерства освіти і науки України, інших міністерствах і відомствах та приватних закладах (2015/2016 та 2016/2017 н.р.)»

18.04.2017

Наведено статистичні дані про кількість закладів із переліком іноземних мов навчання. Представлено чисельність учнів, які навчаються за відповідними мовними напрямами.

«Про чисельність та склад педагогічних працівників денних загальноосвітніх навчальних закладів Міністерства освіти і науки України, інших міністерств і відомств та приватних закладів (2015/2016 та 2016/2017 н.р.)»

12.04.2017

В інформаційному бюлетені представлено чисельність вчителів у розрізі широкого спектру категорій. Наведено розгалужений розподіл педагогічних працівників за віком.

«Відомості про матеріальну базу денних загальноосвітніх навчальних закладів Міністерства освіти і науки України, інших міністерств і відомств та приватних закладів (2015/2016 та 2016/2017 н.р.)»

10.04.2017

В інформаційному бюлетені представлено статистичні дані щодо матеріально-технічного забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів. Наведено чисельність закладів, оснащених навчальними кабінетами визначеного предметного напрямку.

«Позашкільні навчальні заклади Міністерства освіти і науки України (станом на 01.01.2016 та 01.01.2017)»

05.04.2017

В інформаційному бюлетені представлено загальні відомості про гуртки, групи та вихованців, учнів, слухачів в позашкільних навчальних закладах. Наведено кількість та склад педагогічних працівників (в тому числі і за віковою диференціацією), відомості про матеріально-технічну базу.