Контингент учнів

Розподіл одинадцятикласників за віком
Розподіл одинадцятикласників за типами ЗНЗ
Частка випускників, які отримали атестат
Частка першокласників, які отримали дошкільну освіту
Розподіл учнів за рівнями загальної середньої освіти
Розподіл учнів за типами ЗНЗ
Частка учнів, які навчаються індивідуально
Розподіл випускників 9 класу за типами ЗНЗ, у яких здобувають повну середню освіту
Розподіл випускників 9 класу за типами ЗНЗ, що вони закінчили

Наповнюваність класів

Середня наповнюваність класу в ЗНЗ (за ступенями освіти)
Середня наповнюваність класу в ЗНЗ (за типами ЗНЗ)
Середня наповнюваність ЗНЗ (за типами ЗНЗ)
Розподіл класів-комплектів за кількістю об’єднаних класів

Педагогічні працівники

Кількість учнів на одного вчителя у ЗНЗ (загальний показник)
Кількість учнів на одного вчителя у ЗНЗ (за типами ЗНЗ)
Розподіл учителів за класами, у яких вони викладають
Кількість практичних психологів на один ЗНЗ
Кількість учителів на один ЗНЗ (за типами ЗНЗ)
Гендерне співвідношення адміністрації навчальних закладів (жінки)
Розподіл за віком учителів, які викладають предмети у загальноосвітніх навчальних закладах
Розподіл учителів-жінок за класами викладання
Розподіл кількості вчителів з вищою освітою за кваліфікаційними категоріями
Розподіл учителів за стажем педагогічної роботи

Матеріально-технічне забезпечення

Частка комп’ютерів у ЗНЗ, підключених до Інтернету
Кількість учнів на одне робоче місце з комп’ютером
Частка ЗНЗ, що мають кабінети природничого циклу
Кількість учнів на один навчальний кабінет природничого циклу
Частка ЗНЗ, що мають спортивні зали
Частка ЗНЗ, що мають їдальню або буфет з гарячим харчуванням
Частка ЗНЗ, що мають каналізацію

Приватні навчальні заклади

Частка приватних ЗНЗ
Частка учнів у приватних ЗНЗ

Місцезнаходження та тип засновника

Розподіл шкіл за типом засновника
Розподіл кількості учнів за типом засновника
Середній розмір школи за типом засновника
Розподіл шкіл за місцезнаходженням
Розподіл кількості учнів за місцезнаходженням
Розподіл шкіл за середньою наповнюваністю класу
Розподіл учнів за середньою наповнюваністю класу
Середня наповнюваність класу за місцезнаходженням
Середня наповнюваність класу за типом засновника
ЗНЗ – загальноосвітні навчальні заклади