Головною метою діяльності Інституту є розробка та впровадження в Україні системи освітньої аналітики

Головна мета діяльності Інституту реалізується через наукову, науково-організаційну, науково-технічну та аналітичну складові за напрямками:

 • аналіз якісних і кількісних галузевих показників;
 • нормативно-правове, організаційне, науково-методичне, інформаційне забезпечення навчального процесу;
 • інноваційна діяльність;
 • збір статистичних даних про стан системи освіти;
 • створення баз даних та інформаційно-аналітичних довідників у галузі освіти;
 • прикладні наукові дослідження та експериментальні розробки у сфері суспільних та гуманітарних наук;
 • моніторинг якісних і кількісних показників рівня і стану освітніх процесів.

Предметом діяльності Інституту є:

 • здійснення фундаментальних та прикладних наукових досліджень у галузі освіти;
 • моніторинг якісних і кількісних показників у галузі освіти та впровадження результатів у навчально-виховний процес;
 • розроблення і впровадження інформаційно-комунікаційних технологій для збору, передачі, обробки, зберігання та розповсюдження інформації на базі єдиної методології;
 • вивчення досвіду діяльності світових освітянських систем, аналіз та порівняння державної освітньої політики провідних країн світу;
 • здійснення аналізу інформаційних даних.