18 березня 2019 р. на Загальних зборах трудового колективу Державної наукової установи «Інститут освітньої аналітики» було ухвалено Антикорупційну програму № 04-04-19/332 Державної наукової установи «Інститут освітньої аналітики» на 2019–2021 роки (Протокол №3 від 18.03.2019 р.). Наказом Державної наукової установи «Інститут освітньої аналітики» №10 від 18.03.2019 р. Антикорупційна програма № 04-04-19/332 Державної наукової установи «Інститут освітньої аналітики» на 2019–2021 роки була затверджена.

 

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА № 04-04-19/332

ДЕРЖАВНОЇ НАУКОВОЇ УСТАНОВИ «ІНСТИТУТ ОСВІТНЬОЇ АНАЛІТИКИ» на 2019–2021 роки

 

ПРЕАМБУЛА

Цією Антикорупційною програмою Державна наукова установа «Інститут освітньої аналітики» (далі – Інститут) проголошує, що працівники, посадові особи та директор у своїй внутрішній діяльності, а також у правовідносинах із діловими партнерами, органами державної влади, органами місцевого самоврядування, керуються принципом «нульової толерантності» до будь-яких проявів корупції та вживатимуть всіх передбачених законодавством заходів щодо запобігання, виявлення та протидії корупції та пов’язаним з нею діям (практикам).

Антикорупційна програма Інституту на 2019-2021 роки